USALDUSVÄÄRSED ŠVEITSI HAMBAIMPLANTAADID
Rahvusvahelise uuringu põhjal