< Tagasi

Privaatsuspoliitika

Antud  “Privaatsuspoliitika” (edaspidi “Poliitika”) võtab kokku, kuidas Straumanni esindaja Leedus

(edaspidi nimetatud “Straumann” või “Meie”) kaitseb või töötleb oma klientide ja veebisaidi külastajate isikuandmeid.

 

Isikuandmete töötlemine veebisaidil

Kui te külastate meie veebisaiti, võib STRAUMANN koguda teied puudutavaid andmeid: IP-aadressi, võrgu- ja asukohaandmeid jne. Andmeid kogutakse küpsiste ja muu sarnase tehnoloogiaga.

Küpsised on väiksemahulised tekstifailid, mille veebilehitseja paigutab teie nutiseadmesse siis, kui te külastate meie veebisaiti. Küpsised on vajalikud, et tagada turvaline ja tõhusalt toimiv veebisait, et analüüsida teie harjumusi ja pakkuda teile kõige terviklikumat teenust ning sisu, mis on kohandatud teie vajadustele. Teil on võimalus igal ajal vaadata, blokkida või kustutada küpsiseid oma veebilehitseja seadete kaudu.

Juhul kui te soovite, et meie veebisait ei salvestaks teie isikuandmeid, soovitame teil aktiveerida oma veebilehitsejas privaatse sirvimise režiimi.

Isikuandmete saajad (juhtivtöötajad)

Pöörame teie tähelepanu sellele, et STRAUMANN kasutab mõne teie andmete töötlemise eest vastutava teenusepakkuja teenuseid. Need andmetöötlejad tegelevad reklaami-, turustamis-, tarkvara tarne ja toe teenustega, kellele avalikustatakse teie isikuandmed ainult sellises ulatuses, mis on nende poolt osutatavate teenuste osutamiseks vajalik.

Andmete säilitamise periood

Sõltuvalt õiguslikest nõuetest ning isikuandmete liigist ja laadist säilitatakse teie isikuandmeid kuni kolm aastat. Otseturustamise eesmärgil töödeldavaid andmeid säilitatakse kahe aasta jooksul alates teie nõusoleku saamise kuupäevast.

Teie õigused

Seoses teie isikuandmetega, on teil järgmised õigused:

  • Võite väljendada soovi tutvuda oma isikuandmete ning nende kogumise ja haldamise põhimõtetega.
  • Võite taotleda valede, ebatäpsete või mittetäielike isikuandmete parandamist, samuti nende andmete kustutamist või nende kasutamise piiramist, kui selleks on olemas õiguslik alus.
  • Võite taotleda oma isikuandmete edastamist teisele andmetöötlejale või otse teile.
  • Võite väljendada erimeelsusi oma isikuandmete töötlemise põhimõtete osas, kui töötlemise käigus rikutakse seadusest tulenevaid nõudeid.
  • Kui teie andmeid töödeldakse eraldi, võite igal ajal oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tühistada.

Kui esineb kahtlus, et teie isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult ja selle käigus rikutakse teie õigusi, võite pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole ja esitada kaebuse. STRAUMANN soovitab teil meiega ühendust võtta, kui teil esineb probleeme või mõni konkreetne probleem ja me aitame teil leida õige lahenduse.

Mida me teie andmete kaitsmiseks teeme?

Teie isikuandmeid (nimi, e-posti aadress, telefoninumber jne) kaitstakse kaotsimineku, volitamata kasutamise või seadusliku põhjenduseta muutmise eest.

Olles alati huvitatud headest andmekaitse tavadest ja tehnilistest vahenditest, tagame, et teie isikuandmeid kasutatakse ainult kvaliteetsemate ja taskukohasemate teenuste pakkumise eesmärgil. Meil on piisav füüsiline ja tehniline võimekus kõikide kliendiga seotud andmete kaitsmiseks.

Privaatsuspoliitika uuendamine

Meil on õigus privaatsuspoliitikat perioodiliselt ajakohastada ja muuta. Teatame teile mis tahes muudatustest meie veebisaidil. Külastajal tuleb mõista, et jätkates veebisaidi kasutamist, nõustub ta tehtud muudatustega.

Veebisait kasutab küpsiseid, et tagada pakutavate teenuste kvaliteet. Sirvimise jätkamisega nõustute STRAUMANNi küpsisepoliitikaga. Lisateave privaatsuspoliitika kohta.

Olen tutvunud dokumendi sisuga.

 

E-post: info@medgrupe.ee

Aadress: Pärnu mnt 130 – 4, Tallinn, Estonia 11317