PRIVAATSUSPOLIITIKA
STRAUMANNI ESINDUS EESTIS

Käesolev privaatsuspoliitika kehtib isikuandmete töötlemisele Straumann esindajate poolt Eestis (edaspidi – Straumann või Meie), aadress Pärnu mnt. 139C Tallinn 11317 tel.+372 51933774 e-mail info.estonia@straumann.com

Privaatsuspoliitika sisaldab olulist teavet isikuandmete kaitse, õiguste ja nende jõustamise kohta. Me võtame privaatsust väga tõsiselt.

Straumann tegutseb vastavalt seadustele, headele tavadele ning tagab, et teie privaatsus ei satuks ohtu.

Straumann kohustub tagama asjakohaste tehniliste ja korralduslike meetmete olemasolu isikuandmete kaitsmiseks või ebaseadusliku töötlemise eest.

MÕISTED

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda on võimalik otseselt või kaudselt tuvastada eelkõige sellise identifikaatori, nagu nimi, isikukood, asukoht ja Interneti-identifikaator.

Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle isikuandmeid Straumann töötleb.

Andmetöötlus on mis tahes toiming või toimingute kogum isikuandmetega, mida tehakse automaatsete või mitteautomaatsete vahenditega.

ANDMETÖÖTLUS

Esitatud isikuandmeid töödeldakse nõusoleku alusel, mis väljendub teie aktiivses tegevuses, kui saadate meile isikuandmeid sisaldavat teavet ja taotlete oma isikuandmete avaldamist meie veebisaidil.

Teie isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse 3 aastat alates nõusoleku kuupäevast.

Teie isikuandmeid võivad töödelda ainult Straumann

vastutavad töötajad ja juurdepääs neile andmetele on rangelt piiratud.

Kõikidel juhtudel kohustume tagama,

et kõiki Teie poolt kogutud isikuandmeid töödeldakse ainult ulatuses, mis on vajalik Straumann hambaimplantaatide reklaamimise,

muude sellega seotud eesmärkide ja meie juriidiliste kohustuste täitmise tagamiseks. Isikuandmete töötlemine isikliku teenindamise juhtudel

Straumann töötleb teie isikuandmeid ka juhtudel,

kui võtate meiega ühendust,

esitate päringuid, esitate küsimusi, saadate Straumannile teavet avalikult kättesaadavate kontaktide kaudu.

Straumann töötleb teie isikuandmeid päringute haldamiseks,

teie päringutele vastamiseks,

osutatavate teenuste kvaliteedi tagamiseks ning Straumann õiguste ja õigustatud huvide kaitsmiseks. Straumann õigustatud huvide täitmiseks võime olenevalt andmete liigist ja asjaoludest säilitada neid kauem, kuni need vastavad andmete esitamise eesmärgilei. Teie isikuandmete pikaajaline säilitamine võib toimuda järgmistel juhtudel:

See on vajalik, et Straumann saaks end kaitsta nõuete või hagide eest;

Teie andmed on vajalikud vaidluse või kaebuse nõuetekohaseks lahendamiseks; Ebaseadusliku tegevuse põhjendatud kahtluse korral uurimiseks; Muude seadusest tulenevate aluste korral. Palun esitage Straumannile päringute, küsimuste või muu teabe esitamisel minimaalne kogus isikuandmeid. Esitage ainult need isikuandmed, mis on vajalikud nende eesmärkide täitmiseks,

milleks kiri, päring või vastus saadetakse.

Nime ja perekonnanime palume mitte kasutada kirja, taotluse,

lisatud dokumentide pealkirjades,

tel. number, e-post postiaadress,

pangakonto number ja teised tundlikud andmed jne. Kirja, päringu või päringu tekst ei tohi sisaldada isikuandmeid nagu isikukood, finantsandmed ja muud üleliigsed ja mittevajalikud andmed.